හෙළකුරු යනු

හෙළකුරු කියන්නේ මොකක්ද?

 • හෙළකුරු යනු ශ්‍රී ලාංකිකයින් හට එදිනෙදා ජීවිතයේදී අවශ්‍ය වන නොයෙක් ආකාරයේ ඩිජිටල් මෙවලම් සහ සේවාවන් එකම මෘදුකාංගයක් හරහා ලබාදෙන Super App එකකි.

හෙළකුරු දේශීය නිෂ්පාදනයක්ද?

 • ඔව්. හෙළකුරු මුළුමනින්ම ශ්‍රී ලාංකීය මෘදුකාංග ඉංජිනේරුවන් හා ඩිජිටල් නිර්මාණ ශිල්පීන් අතින් නිමැවූ 100% ක් දේශීය නිෂ්පාදනයකි.
 • හෙළකුරේ පූර්ණ අයිතිය ශ්‍රී ලාංකීය මෘදුකාංග සමාගමක් වන භාෂා ලංකා පුද්ගලික සමාගම සතුයි.

හෙළකුරේ දැක්ම මොකක්ද?

 • “ඩිජිටල් තාක්ෂණයන් හරහා මහජනයා සවිබල ගැන්වීම” හෙළකුරේ පරම අරමුණ හෙවත් දැක්මයි.

හෙළකුරු කෙතරම් පිරිසකට සේවාව සලසනවද?

 • මේ වන විට මිලියන 9 කට වැඩි පරිශීලකයින් පිරිසක් හෙළකුරු නිෂ්පාදනයන් Download කරගෙන ඇති අතර මිලියන 4 කට ආසන්න පිරිසක් හෙළකුරු සක්‍රියව භාවිතා කරයි.

හෙළකුරු හරහා ජනතාවට සැපයෙන ඩිජිටල් සේවාවන් හා මෙවලම් මොනවද?

 • සිංහල යතුරුපුවරු (Keyboards)

 • තොරතුරු සේවා (Information Services)

  • ජංගම දුරකථන හරහා ඉතා ඉක්මණින් මහජනතාවට තොරතුරු සැපයීමේ හැකියාව යොදාගනිමින් හඳුන්වා දුන් තොරතුරු සේවා රැසක් හෙළකුරෙන් පිරිනැමෙයි.
 • ගෙවීම් සේවා (Payment Services)

  • ජංගම දුරකථනය මුදල් ගෙවීමේ මෙවලමක් ලෙසින් යොදා ගැනීමේ හැකියාව යොදාගනිමින් හඳුන්වාදුන් ගෙවීම් සේවා රැසක් හෙළකුරෙන් පිරිනැමෙයි.
   • රීලෝඩ් - ජංගම දුරකථන රීලෝඩ් කිරීමේ සේවාවකි
   • බිල් ගෙවීම් - ජල, විදුලි සහ වෙනත් බිල්පත් ගෙවීමේ සේවාවකි
   • චැනලින් - වෛද්‍යවරුන් වෙන්කරවා ගැනීමේ සේවාවකි
   • හෙළPay - අන්තර්ජාල වෙළඳ (eCommerce) ගෙවීම් සේවාවකි
 • සමාජ වේදිකා (Social Platforms)

  • මේ වන විට ශ්‍රී ලංකාවේ වැඩිම පරිශීලක පිරිසක් හිමි ඩිජිටල් වේදිකාව ලෙසින්, ඔවුන් සැම එකිනෙකා යා කරන, දේශීය අනන්‍යතාවය සහිත අපේම සමාජ වේදිකාවන් හෙළකුරෙන් පිරිනැමෙයි.
   • සිතළු - නිර්මාණාත්මක හෙළ සමාජ වේදිකාවකි.
   • එසැණ ප්‍රතිචාර - කාලීන සිදුවීම් ගැන මතවාද පළ කෙරෙන වේදිකාවකි.
   • හෙළAds - ලුහුඬු දැන්වීම් පළ කෙරෙන වේදිකාවකි.

හෙළකුරු සේවාවන් සහ මෙවලම් සැපයෙන හෙළකුරු සංස්කරණ මොනවද?

හෙළකුරු සඳහා හිමි වී ඇති ජාතික හෝ ජාත්‍යන්තර සම්මාන මොනවද?

 • හෙළකුරු නිෂ්පාදනය මේ වන විට, ජාත්‍යන්තර තොරතුරු තාක්ෂණය සම්මානයක් සහ ජාතික සම්මාන 5ක් හිමි කරගෙන ඇත.

හෙළකුරු Play Store හා App Store ranking අනුව ඇත්තේ කී වෙනි තැනද?

 • ශ්‍රී ලංකාව තුළ Google Play Store හා Apple App Store දෙකෙහිම “Lifestyle” කාණ්ඩයේ 1 වන ස්ථානය මේ වන විට හිමි කරගෙන ඇත්තේ හෙළකුරු විසිනි.


© මුද්‍රිත හෝ අන්තර්ජාල ලිපි සඳහා උපුටා ගන්නේ නම් මූලාශ්‍රය ලෙස https://facts.helakuru.lk සඳහන් කරන්න.මීළඟ ලිපිය:

හෙළකුරු ගැන : හෙළකුරේ ඉතිහාසය

හෙළකුරු යනු - හෙළකුරු FACTS Knowledge Base
Still need help? Get in touch!
Last updated on 25th Oct 2021