ගෙවීම් සේවා දත්ත භාවිතය

ඩිජිටල් අවකාශය තුළ ගෙවීම් සේවා කියන්නේ මොනවද?

 • නොයෙක් ආකාරයේ භාණ්ඩ හෝ සේවා සඳහා මුදල් ගෙවීමට උපකාරී වන මෘදුකාංගමය සේවාවන් ගෙවීම් සේවාවන් (Payment Services) ලෙස හඳුන්වයි.

හෙළකුරු වෙතින් පිරිනැමෙන ගෙවීම් සේවා හා ඒ හරහා මුදල් ගෙවීමට උපකාරී වන සේවා මොනවද?

 • රීලෝඩ් - දුරකථන ගෙවීම්
  • ශ්‍රී ලංකාවේ සියලුම දුරකථන ජාල වල පෙරගෙවුම් දුරකථන සම්බන්ධතා සඳහා Reload ආකාරයෙන් මුදල් ගෙවිය හැකි සේවාවකි.
 • චැනලින් - වෛද්‍ය ගෙවීම්
  • ශ්‍රී ලංකාවේ ඕනෑම වෛද්‍යවරයෙක් වෙන් කරවා ගැනීම සඳහා මුදල් ගෙවිය හැකි සේවාවකි.
 • බිල්පත් - ගෙදරදොර බිල්පත් ගෙවීම්
  • එදිනෙදා ගෙදරදොර ජල, විදුලි බිල්පත් සහ පසුගෙවුම් දුරකථන බිල්පත් සඳහා මුදල් ගෙවිය හැකි සේවාවකි.
 • හෙළPay - අන්තර්ජාල වෙළඳ ගෙවීම්
  • අන්තර්ජාලය හරහා භාණ්ඩ හෝ සේවාවන් අලෙවි කරන eCommerce විකුණුම්කරුවන් සඳහා පහසුවෙන් සහ ආරක්ෂිතව මුදල් ගෙවිය හැකි සේවාවකි.

ගෙවීම් සේවා භාවිතා කිරීමේදී පරිශීලකයින් විසින් හෙළකුරු වෙත ලබාදෙන දත්ත මොනවද?

 • ගෙවීම් සේවා භාවිතා කිරීමේදී පහත සඳහන් දත්ත පරිශීලකයා විසින් හෙළකුරු වෙත ලබා දෙයි.
  • තම අනන්‍යතාවය පිළිබඳ දත්ත
   • උදා. මුදල් ගෙවන්නාගේ නම, Email ලිපිනය, දුරකථන අංකය
  • මුදල් ගෙවනු ලබන සේවාවේ විස්තර
   • උදා. රීලෝඩ් කරන දුරකථන අංක, චැනල් කරන වෛද්‍යවරයාගේ නම සහ රෝහල

ගෙවීම් සේවා සඳහා පරිශීලකයා භාවිතා කරන ගෙවීම් ක්‍රමයේ විස්තර හෙළකුරු ලබාගන්නවද?

 • නැහැ. හෙළකුරු ගෙවීම් සේවා සඳහා මුදල් අයකරගනු ලබන්නේ මහ බැංකුවේ අනුමැතිය සහ PCI DSS සහතික සහිත Payment Gateway සේවාවක් වන “PayHere” නම් සේවාව හරහායි.
 • මුදල් ගෙවීමකදී පරිශීලකයා ඇතුළත් කරන බැංකු කාඩ්පත් අංක වැනි සංවේදී දත්ත ඍජුවම පරිශීලකයා සපයන්නේ ඒ සඳහා පූර්ණ ආරක්ෂාව සපයනු ලබන PayHere සේවාව වෙතයි.
 • එම දත්ත සුරක්ෂිත කිරීම සඳහා PayHere පෞද්ගලිකත්ව ප්‍රතිපත්තිය (Privacy Policy) හරහා PayHere සමාගම නෛතිකව බැඳී සිටී.

ගෙවීම් සේවා වලදී පරිශීලකයාට “Remember Card” පහසුකම සැලසෙන්නේ කොහොමද?

 • පරිශීලකයා යම් ගෙවීමක් සිදු කරන විට “Remember Card” පහසුකම භාවිතා කළහොත්, ඊළඟ ගෙවීම් සඳහා නැවත නැවතත් කාඩ්පත් තොරතුරු ඇතුළත් නොකර, Fingerprint එක පමණක් ලබාදී පහසුවෙන් මුදල් ගෙවීමේ අවකාශය පරිශීලකයාට හිමිවේ.
 • මෙම පහසුකම සැලසෙන්නේ ඉහත සඳහන් කළ PayHere සේවාව හරහා බලගැන්වෙන “Card Tokenization” තාක්ෂණය හරහායි. එහිදී පරිශීලකයා PayHere වෙත ලබාදෙන කාඩ්පත් තොරතුරු වෙනුවෙන් සංකේතනය (encrypt) කළ Token එකක් PayHere විසින් හෙළකුරු වෙත ලබා දෙයි.
 • එවිට ඊළඟ ගෙවීම් සඳහා හෙළකුරු හට පරිශීලකයාගෙන් කාඩ්පත් තොරතුරු නොඉල්ලා, PayHere වෙතින් ලබාදුන් Token එක පරිශීලකයාගේ අවසරය ඇතිව නැවත PayHere වෙත යැවීමෙන් පරිශීලකයාගේ බැංකු කාඩ්පතින් මුදල් අයකර ගත හැක.
 • පරිශීලකයෙකුගේ කාඩ්පතකට අදාළ Token එක යොදාගෙන මුදල් අය කරගත හැක්කේ, පරිශීලකයා තම Fingerprint හෝ FaceID එක ලබා දී, පෙර ලබාදුන් අනන්‍යතාවය තහවුරු කර, අවසර ලබාදුන් පසු පමණක් නිසා, මෙලෙස සිදුකරන ගෙවීම් වඩාත් ආරක්ෂිත වේ.

හෙළකුරු ගෙවීම් සේවා හරහා මුදල් ගෙවීම සුරක්ෂිතද?

 • ඔව්. ගෙවීම් සේවා සඳහා ඉහළම සුරක්ෂිතතාවක් ලබාදීම සඳහා, පහත සඳහන් දත්ත සුරක්ෂිත කිරීමේ (Data Security) තාක්ෂණයන් හෙළකුරු භාවිතා කරයි.
  • SSL (Secure Socket Layer) තාක්ෂණය
   • මෘදුකාංගයක් අන්තර්ජාලය ඔස්සේ තම සර්වර සමඟ සිදුකරන සන්නිවේදනය (Network Communication) අනවසර ප්‍රවේශයන්ගෙන් (Unauthorized access) වැළැක්වීම සඳහා භාවිතා කරන, දත්ත සුරක්ෂිත කරන (Data Security) තාක්ෂණයකි. එහිදී එම සන්නිවේදනය කිසිවෙකුට හඳුනාගත නොහැකි පරිදි අන්ත දෙක අතර මුළුමනින්ම සංකේතනය වීම (End-to-End Encryption) සිදුවේ.
  • දත්ත සංකේතන (Data Encryption) තාක්ෂණය
   • යම් දත්තයක් වෙනත් පාර්ශවයක් වෙත නිරාවරණය වුවත්, එය හඳුනාගත නොහැකි පරිදි, දත්තයට වඩා මුළුමනින්ම වෙනස් කේතයක් බවට පත් කිරීමේ තාක්ෂණයකි. හෙළකුරු හි සියලු අන්තර්ජාල සන්නිවේදනයන් (Network Communication) SSL තාක්ෂණයට අමතරව මෙම තාක්ෂණයේද ඉතා ආරක්ෂිත ක්‍රමවේදයක් වන “Public-Private Key Encryption” යොදා සුරක්ෂිත කර ඇති නිසා වඩාත් ඉහළ සුරක්ෂිතතාවයක් පරිශීලක දත්ත වෙත හිමිවේ.

© මුද්‍රිත හෝ අන්තර්ජාල ලිපි සඳහා උපුටා ගන්නේ නම් මූලාශ්‍රය ලෙස https://facts.helakuru.lk සඳහන් කරන්න.මීළඟ ලිපිය

හෙළකුරේ සුරක්ෂිතතාව : පෞද්ගලික දත්තවල සුරක්ෂිතතාව

Still need help? Get in touch!
Last updated on 25th Oct 2021