හෙළPay - ඩිජිටල් ගෙවීම් ක්‍රමවේදය

හෙළPay කියන්නේ මොකක්ද?

 • හෙළPay යනු හෙළකුරු විසින් හඳුන්වාදුන්, ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ අනුමැතිය හිමි ශ්‍රී ලංකාවේ සරලතම ඩිජිටල් ගෙවීම් ක්‍රමවේදයයි.
 • අන්තර්ජාලය හරහා සිදුකරන මිලදී ගැනීම් සඳහා, නැවත නැවතත් අංක ගණනක් යතුරු කිරීමෙන් තොරව, තම Fingerprint එක හෝ Face ID එක යෙදීම හරහා සරලවම සහ සුරක්ෂිතවම පහසුවෙන් මුදල් ගෙවීම සඳහා මෙම නව්‍ය ඩිජිටල් ගෙවීම් ක්‍රමවේදය භාවිතා කළ හැකියි.

හෙළPay මඟින් විසඳුම් සපයන සමාජ ගැටළුව මොකක්ද?

 • අන්තර්ජාලය හරහා මිලදී ගැනීමක් සිදු කිරීමේදී, ඒ සඳහා සරලවම ඔන්ලයින් මුදල් ගෙවිය හැකි ගෙවීම් ක්‍රමවේදයක් නොමැතිකම.

එම ගැටළුව හෙළPay මඟින් විසඳෙන්නේ කොහොමද?

 • අන්තර්ජාල මිලදී ගැනීම් සඳහා මුදල් ගෙවීමට දැනට පවතින විකල්ප ක්‍රමවේද වලදී, මහජනයා කාල වේලාව වැයකොට ඉලක්කම් ගණනක ගිණුම් අංක සහ තහවුරු කිරීමේ අංක සෑම වරකම ටයිප් කළ යුතුයි.
 • මෙම සංකීර්ණ ක්‍රමවේදයන් හරහා ගෙවීම ඉතා අපහසුකාරී වීම හේතුවෙන්, තාක්ෂණික දැනුම අඩු බොහෝ පිරිසකට අන්තර්ජාලය හරහා මිලදී ගැනීම් සිදු කිරීමේ පහසුව අත්විඳිය නොහැකි වී තිබෙයි.
 • හෙළPay හරහා ගෙවීම ඉතා සරල හෙයින්, තාක්ෂණික දැනුම ඇති නැති සැමට, වඩාත් පහසුවෙන් හා ඉක්මණින්, සුරක්ෂිතව අන්තර්ජාලය හරහා මිලදී ගැනීම් සිදුකිරීමේ අවස්ථාව හිමිවෙයි.

හෙළකුරු හරහා හෙළPay වැනි ගෙවීම් ක්‍රමයක් සැපයීමේ අරමුණ මොකක්ද?

 • හෙළකුරේ පරම අරමුණ හෙවත් දැක්ම “ඩිජිටල් තාක්ෂණයන් හරහා මහජනයා සවිබලගැන්වීම” යි.
 • මිලියන ගණනක් මහජනයා වෙත සමීප වී ඇති App එකක් ලෙසින්, ඩිජිටල් තාක්ෂණයන් යොදා ගනිමින් ශ්‍රී ලාංකීය මහජනයාට අන්තර්ජාල මිලදී ගැනීම් සඳහා සරලවම සහ සුරක්ෂිතවම මුදල් ගෙවිය හැකි නව්‍ය ක්‍රමවේදයක් සැලසීම, හෙළකුරේ දැක්මට අනුකූල මහජන සවිබලගැනීමක් ලෙස හෙළකුරු සළකයි.
 • හෙළPay වැනි සරලතම නව්‍ය ඩිජිටල් ගෙවීම් ක්‍රමවේදයක් හෙළකුරු හරහා සැපයීමේ අරමුණ එයයි.

හෙළPay ගෙවීම් සේවාව සැපයෙන්නේ කුමන හෙළකුරු සංස්කරණ හරහාද?

හෙළPay හරහා ඔන්ලයින් මුදල් ගෙවීමේදී එම මුදල පරිශීලකයාගෙන් අයවෙන්නේ කොහොමද?

 • හෙළPay හරහා මුදල් ගෙවීම සඳහා ප්‍රථමයෙන් ඔබේ බැංකු ගිණුම හෙළPay වෙත connect කරගත යුතුයි.
 • ඔන්ලයින් මුදල් ගෙවීමේදී, එම මුදල අය වන්නේ ඍජුවම එසේ connect කරන ලද බැංකු ගිණුමෙනි.

හෙළPay වෙත බැංකු ගිණුමක් connect කරන්නේ කොහොමද?

 • හෙළPay වෙත බැංකු ගිණුමක් connect කිරීම ඉතාම සරලයි. ඒ සඳහා,
  1. හෙළකුරු App එක තුළ ඇති හෙළPay icon එක ඔබා, එහි ඉහලින් දිස්වන + සලකුණ ඔබන්න.
  2. ඉන්පසු "බැංකු ගිණුම connect කරන්න" button එක ඔබා, ඔබේ බැංකුව, හැඳුනුම්පත් අංකය සහ ගිණුම් අංකය ලබාදෙන්න.
  3. එවිට ඔබේ බැංකුවෙන් ඔබට SMS හරහා ලැබෙන OTP අංකය (JustPay code එක) හෙළPay වෙත ඇතුළත් කරන්න.
  4. මෙසේ කළ පසු ඔබේ බැංකු ගිණුම හෙළPay වෙත connect වී, ඒ ගැන ඔබට දැනුම්දීමක් ලැබෙනු ඇති.

හෙළPay හරහා Online ගෙවන්නේ කොහොමද?

 • අන්තර්ජාලය හරහා සිදු කරන මිලදී ගැනීමකදී ඒ සඳහා ඔබට හෙළPay සමඟින් ගෙවිය හැකි නම්, හෙළPay ලාංඡනය එහි ඔබට දිස්වනු ඇත. ඒ හරහා ගෙවීමට,
  1. පරිගණකයෙන් කරන මිලදී ගැනීමකදී නම් හෙළPay ලාංඡනය සමඟ දිස්වන QR code එක ඔබේ ජංගම දුරකථනයේ කැමරාවෙන් scan කරන්න. ජංගම දුරකථනයෙන් කරන මිලදී ගැනීමකදී නම් හෙළPay ලාංඡනය සමඟ ඇති Fingerprint ලකුණ ඇඟිල්ලෙන් ඔබන්න.
  2. එවිට හෙළකුරු App එක open වී, ඔබ මුදල් ගෙවීමට යන වෙබ් අඩවියේ නම සහ මුදල ඔබට දිස්වෙයි. එම තොරතුරු තහවුරු කරගෙන “Pay” button එක ඔබන්න.
  3. ඉන්පසු ගෙවීම සඳහා අවසර දීමට ඔබටම අනන්‍ය ඔබේ Fingerprint එක හෝ FaceID එක ලබා දෙන්න.
  4. මෙසේ කළ පසු මුදල් ගෙවීම සිදු වී, ඒ ගැන ඔබට දැනුම්දීමක් ලැබෙනු ඇති.

හෙළPay හරහා ගෙවීම අන් ගෙවීම් ක්‍රම වලට වඩා සරල වෙන්නේ කොහොමද?

 • අන් ගෙවීම් ක්‍රම ඔස්සේ අන්තර්ජාල ගෙවීම් සිදුකිරීමේදී, එම ගෙවීම් ක්‍රමයේ ඇති කාඩ්පත් අංක හෝ ගිණුම් අංක වැනි තොරතුරු නැවත නැවතත් ඇතුළත් කළ යුතු වීම නිසා, ඒ සඳහා වැඩි වේලාවක් ගතවීම පරිශීලකයාට මහත් අපහසුකාරී සහ සංකීර්ණ වෙයි.
 • නමුත් හෙළPay ඔස්සේ ගෙවීමේදී, තම Fingerprint එක හෝ FaceID එක පමණක් ලබාදී ඉතා ඉක්මණින් සහ පහසුවෙන් සරලවම මුදල් ගෙවිය හැකියි.

හෙළPay හරහා ගෙවීම අන් ගෙවීම් ක්‍රම වලට වඩා සුරක්ෂිත වෙන්නේ කොහොමද?

 • බැංකු කාඩ්පත් වැනි අන් ගෙවීම් ක්‍රම, කාඩ්පත අන්සතු වීම වැනි දෑ නිසා ඉතා පහසුවෙන් අනවසර ප්‍රවේශයන්ට (Unauthorized access) ලක් විය හැකියි.
 • නමුත් හෙළPay මඟින් ගෙවීමේදී, පරිශීලකයාගේ ඇඟිලි සලකුණ හෙවත් Fingerprint එක හෝ FaceID එක අත්‍යවශ්‍ය බැවින් පරිශීලකයා හැර අන් කිසිවෙකුට හෙළPay හරහා ගෙවීමක් සිදු කළ නොහැක.
 • හෙළPay ගෙවීම් ක්‍රමවේදය අන් සියළු ගෙවීම් ක්‍රම වලට වඩා ආරක්ෂිත වන්නේ ඒ නිසයි.

හෙළPay හරහා ගෙවීම් සිදු කිරීමේදී කිසියම් ගාස්තුවක් අය වෙනවද?

 • නැහැ. හෙළPay හරහා ගෙවීමේදී පරිශීලකයාගෙන් කිසිඳු අමතර ගාස්තුවක් අය නොවෙයි.

හෙළPay හරහා ගෙවීම් සිදු කළ හැක්කේ මොනාටද?

 • අන්තර්ජාලය හරහා භාණ්ඩ හෝ සේවා මිලදී ගැනීම් සඳහා (PayHere භාවිතා කරන වෙළඳ ආයතන 3200 කට වැඩි ගණනකට)
 • ඕනෑම දුරකථන ජාලයකට හෙළකුරු හරහා රීලෝඩ් කිරීමේදී
 • ජල විදුලි බිල්පත්, පසුගෙවීම් දුරකථන බිල්පත්, TV සහ Internet බිල්පත් හෙළකුරු හරහා ගෙවීමේදී

හෙළPay හරහා මුදල් ගෙවීමක් තාක්ෂණිකව සිදුවෙන්නේ කොහොමද?

 • හෙළPay හරහා මුදල් ගෙවීමේදී, හෙළPay වෙතින් ඉටුවන්නේ ගෙවීම් පහසුකම් සපයන්නාගේ (Payment Facilitator) කාර්යභාරයයි.
 • මෙම කාර්යභාරය ඉටු කිරීම සඳහා හෙළPay සේවාව, අනුග්‍රාහක දේශීය බැංකුවක් සමඟ ගිවිසුම් ගත වී, ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව යටතේ ක්‍රියාත්මක වන ඍජු-හර ගෙවීම් ජාලය (Direct-Debit Payment Network) වන JustPay වෙත තාක්ෂණිකව සම්බන්ධ වී සිටියි.
 • ශ්‍රී ලංකාවේ ඇති බොහෝ වාණිජ්‍ය බැංකු සමඟින් තාක්ෂණිකව සම්බන්ධ වී ඇති එම ජාතික ගෙවීම් ජාලය, ඕනෑම බැංකු ගිණුමක් හෙළPay හා සම්බන්ධ කිරීමට සහ එම ගිණුම් වලින් තාක්ෂණිකව මුදල් අයකර ගැනීමට හෙළPay වෙත සහය වෙයි.

හෙළPay භාවිතා කළ හැක්කේ කුමන දුරකථන මාදිලි වලද?

 • Fingerprint හෝ Face ID වැනි ඔබටම අනන්‍ය ජෛවමිතික සත්‍යාපන (Biometric Authentication) ක්‍රමවේදයක් සහිත ඕනෑම Android හෝ Apple දුරකනයක් හරහා හෙළPay භාවිතා කළ හැකියි.

හෙළPay වෙත connect කළ හැකි බැංකු ගිණුම් මොනවද?

 • ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව යටතේ ක්‍රියාත්මක වන JustPay ජාතික ගෙවීම් ජාලය හා තාක්ෂණිකව සම්බන්ධ වී ඇති සියලු බැංකුවල පවත්වාගෙන යන, පරිශීලකයාට අයත් ඕනෑම පෞද්ගලික බැංකු ගිණුමක් හෙළPay වෙත connect කළ හැකියි.

හෙළPay වෙත බැංකු ගිණුමක් connect කිරීමේදී මතු විය හැකි දෝෂ මොනවද?

 • හෙළPay වෙත බැංකු ගිණුමක් connect කිරීම සඳහා පහත අවශ්‍යතා සම්පූර්ණ කර තිබිය යුතුයි. එසේ නොමැති විට දෝෂ මතු විය හැකියි.
  • බැංකු ගිණුම පෞද්ගලික බැංකු ගිණුමක් විය යුතු අකර, හවුල් හෝ ව්‍යාපාරික ගිණුමක් නොවිය යුතුයි.
  • බැංකු ගිණුමේ සියලු ගනුදෙනු සඳහා SMS Alerts පහසුකම සක්‍රීය කරගෙන තිබිය යුතුයි.
  • බැංකු ගිණුම හා සම්බන්ධ ජාතික හැඳුනුම්පත් අංකය, නිවැරදිව හෙළPay වෙත ලබා දිය යුතුයි.
  • බැංකු ගිණුම සක්‍රීය තත්ත්වයේ පැවතිය යුතුයි.

හෙළPay වෙත බැංකු ගිණුමක් connect කිරීමේදී "Do not honor" ලෙස දිස්වන්නේ ඇයි?

 • හෙළPay වෙත බැංකු ගිණුමක් connect කිරීම සඳහා ඔබ තොරතුරු ලබාදුන් පසු, එම තොරතුරු හෙළPay විසින් ඔබේ බැංකුවට තාක්ෂණිකව යවා, ඒ සඳහා අවසර ඉල්ලයි.
 • ඔබේ බැංකු ගිණුම හෙළPay වෙත සාර්ථකව connect වීම සිදු වන්නේ ඔබේ බැංකුව ඒ සඳහා අවසර ලබාදුනහොත් පමණයි.
 • "Do not honor" ලෙසින් දිස්වන්නේ එසේ යවන ලද අවසර ඉල්ලීමක් ඔබේ බැංකුව විසින් කිසියම් හේතුවක් නිසා ප්‍රතික්ෂේප කළ විටයි.

"Do not honor" ලෙස දිස්වීමේ දෝෂය මඟහරවාගන්නේ කොහොමද?

 • මෙය ඔබේ බැංකුවෙන් හෙළPay වෙත දැනුම්දෙන දෝෂයක් නිසා, මෙය මඟහරවා ගත හැක්කේ ඔබේ බැංකුව හා සම්බන්ධ වීමෙන් පමණයි.
 • ඔබේ බැංකුවේ පාරිභෝගික සහය අංකය අමතා, හෙළPay වෙත ඔබේ බැංකු ගිණුම connect කිරීමට යෑමේදී මෙම දෝෂය මතුවන්නේ ඇයිදැයි විමසා එය විසඳා ගත හැකියි.

හෙළPay හරහා සිදුකල මුදල් ගෙවීමක් සම්බන්ධයෙන් සහය ලබාගන්නේ කොහොමද?

හෙළPay හරහා මුදල් ගෙවීම ආරක්ෂිද?

 • හෙළPay යනු ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ අනුමැතිය හිමි ශ්‍රී ලාංකීය ඩිජිටල් ගෙවීම් ක්‍රමවේදයක් වන අතර, එම අනුමැතිය හිමිවී ඇත්තේ හෙළPay හි ගෙවීම් සුරක්ෂිතතාව (Payment Security) පිළිබඳව සිදුකරන ලද පුළුල් සුරක්ෂිතතා විගණනයකින් (Security Audit) අනතුරුවයි.
 • එම නිසා හෙළPay හරහා මුදල් ගෙවීම ඉතා සුරක්ෂිත වන අතර, එය ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ සුරක්ෂිතතා නියාමනයන්ට අනුකූල වෙයි.

හෙළPay භාවිතා කළ ජංගම දුරකථනයක් නැති වුවහොත් හෝ අන්සතු වුවහොත් පරිශීලකයා කළ යුත්තේ මොකක්ද?

 • හෙළPay භාවිතා කළ ජංගම දුරකථනයක් අන් කෙනෙකු අතට පත් වූවත්, ඔබගේ Fingerprint එක හෝ Face ID එක නොමැතිව, වෙනත් කිසිම අයෙකුට ඒ හරහා ගෙවීම් කළ නොහැක.
 • එම නිසා කිසිඳු අනවසර ගනුදෙනුවක් හෙළPay හරහා සිදු නොවන අතර, ඔබේ බැංකු ගිණුම කිසිසේත් අනාරක්ෂිත තත්ත්වයකට පත් නොවේ.
 • කෙසේනමුත් ඔබට එම දුරකථනයෙන් තිබූ ඔබේ හෙළPay ගනුදෙනු තොරතුරු ඉවත් කිරීමට අවශ්‍ය නම්, හෙළPay පරිශීලක සහය හා සම්බන්ධ වී එය සිදු කරගත හැක.

හෙළPay භාවිතා කිරීමේදී පරිශීලකයා එකඟ වන නියමයන් මොනවද?

 • හෙළPay වෙත බැංකු ගිණුමක් connect කිරීමේදි සහ ඒ හරහා ගෙවීම් සිදු කිරීමේදී පරිශීලකයා හෙළPay Terms of Service හි දක්වා ඇති නියමයන්ට එකඟ වෙයි.

හෙළPay වෙත පරීශීලකයා ලබාදෙන පෞද්ගලික දත්ත ආරක්ෂිතද?


© මුද්‍රිත හෝ අන්තර්ජාල ලිපි සඳහා උපුටා ගන්නේ නම් මූලාශ්‍රය ලෙස https://facts.helakuru.lk සඳහන් කරන්න.මීළඟ ලිපිය

හෙළකුරේ සුරක්ෂිතතාව : යතුරුපුවරු දත්ත භාවිතය

Still need help? Get in touch!
Last updated on 29th Oct 2021